Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Монгол хэл 100 %

2016-2017 он Бүлэг I-1. Ерөнхий шалгалт – Монгол хэл 100 %

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
011101 Боловсрол судлал (Монгол хэл) Монгол улсын боловсролын их сургууль
011201 Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол Газарчин дээд сургууль
Дорнод их сургууль
Зохиомж дээд сургууль
Маргад дээд сургууль
Монгол улсын боловсролын их сургууль
МУБИС, Архангайн Багшийн сургууль
Отгонтэнгэр их сургууль
Сэрүүлэг дээд сургууль
Ховд их сургууль
Ховд их сургуулийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургууль
Орхон их сургууль
Чингис хаан дээд сургууль
“Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургууль 
Утга зохиол, нийгмийн ажилтны дээд сургууль
Улаанбаатар эрдэм их сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль - Дархан салбар сургууль
Хангай дээд сургууль
Сити дээд сургууль
Хэл иргэншил дээд сургууль
Монголын үндэсний их сургууль 
Засагт хан дээд сургууль
Эдийн Засгийн Үндэсний Дээд Сургууль
011301 Багш, бага ангийн боловсрол  Сэрүүлэг дээд сургууль
Чингис хаан дээд сургууль
Газарчин дээд сургууль
Орхон их сургууль
Улаанбаатар эрдэм их сургууль
Утга зохиол, нийгмийн ажилтны дээд сургууль
Нийгмийн ухааны дээд сургууль
Зохиомж дээд сургууль
“Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургууль
Хангай дээд сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Засагт хан дээд сургууль
Хэл иргэншил дээд сургууль
011405 Насан туршийн боловсрол Монгол улсын боловсролын их сургууль
011406 Тусгай хэрэгцээт боловсрол Монгол улсын боловсролын их сургууль
011407 Багш, монгол хэл-уран зохиолын боловсрол  Монгол улсын боловсролын их сургууль
МУБИС, Архангайн Багшийн сургууль
Газарчин дээд сургууль
“Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургууль 
Дорнод их сургууль
Идэр дээд сургууль
Нийгмийн ухааны дээд сургууль
Орхон их сургууль
Утга зохиол, нийгмийн ажилтны дээд сургууль
Ховд их сургууль
Хэл иргэншил дээд сургууль
Их монгол дээд сургууль
011408 Багш, казак хэл, уран зохиолын боловсрол Ховд их сургууль
Ховд их сургуулийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургууль
011409 Багш, гадаад хэлний боловсрол  Дорнод их сургууль
Отгонтэнгэр их сургууль
Глобал удирдагч дээд сургууль
Орхон их сургууль
Идэр дээд сургууль
Сити дээд сургууль
Зохиомж дээд сургууль
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
Сэрүүлэг дээд сургууль
“Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургууль 
Сити дээд сургууль
Их монгол дээд сургууль
Багш, гадаад хэлний боловсрол (Англи хэл, Хятад, Япон) Хэл иргэншил дээд сургууль
Багш, гадаад хэлний боловсрол (Солонгос хэл) Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
021201 Хувцасны дизайн Их засаг олон улсын их сургууль
021202 График  дизайн Их засаг олон улсын их сургууль
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Сити дээд сургууль
021203 Үйлдвэрлэлийн дизайн Их засаг олон улсын их сургууль
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
021204 Интерьер дизайн Их засаг олон улсын их сургууль
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
021301 Уран зураг Их засаг олон улсын их сургууль
021503 Дуулах урлаг Их монгол дээд сургууль
Зохиомж дээд сургууль
021505 Жүжиглэх урлаг Зохиомж дээд сургууль
021506 Найруулах урлаг (Кино; Телевиз, радиогийн) Соёл урлагийн их сургууль
021801 Урлаг судлал (Театр; Кино; Дүрслэх урлаг) Соёл урлагийн их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
022204 Олон улсын харилцаа  Монголын үндэсний их сургууль
Олон улс судлалын дээд сургууль
023101 Гадаад хэлний орчуулга Орхон их сургууль
Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
Дорнод их сургууль
Отгонтэнгэр их сургууль
Ховд их сургууль
Сити дээд сургууль
Хүрээ дээд сургууль
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
Улаанбаатар Эрдэм их сургууль
Их монгол дээд сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Сэрүүлэг дээд сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
023201 Хэл, уран зохиол Монгол улсын боловсролын их сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
023202 Хэл шинжлэл   Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
023203 Утга зохиол судлал Утга зохиол, нийгмийн ажилтны дээд сургууль
Соёл урлагийн их сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
031301 Сэтгэл судлал  Монгол улсын боловсролын их сургууль
Орхон их сургууль
Улаанбаатар эрдэм их сургууль
032101 Сэтгүүл зүй  Монгол улсын боловсролын их сургууль
Олон улс судлалын дээд сургууль
Орхон их сургууль
Отгонтэнгэр их сургууль
Улаанбаатар эрдэм их сургууль
Утга зохиол, нийгмийн ажилтны дээд сургууль
Их монгол дээд сургууль
Идэр дээд сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль 
Сэтгүүл зүй (Телевиз, радиогийн) Соёл урлагийн их сургууль
032201 Номын сан судлал Утга зохиол, нийгмийн ажилтны дээд сургууль
032202 Архив судлал Утга зохиол, нийгмийн ажилтны дээд сургууль
073103 Хот бүс нутгийн төлөвлөлт Их засаг олон улсын их сургууль
092301 Нийгмийн ажил   Монгол улсын боловсролын их сургууль
Ховд их сургууль
Улаанбаатар эрдэм их сургууль
Дорнод их сургууль
Орхон их сургууль
Нийгмийн ухааны дээд сургууль
Утга зохиол, нийгмийн ажилтны дээд сургууль
101501 Аялал жуулчлал Дорнод их сургууль
Монгол улсын боловсролын их сургууль
Орхон их сургууль
Сити дээд сургууль
Монголын үндэсний их сургууль 
101301 Зочлох үйлчилгээ Орхон их сургууль