Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Математик 100%

Бүлэг II-1. Ерөнхий шалгалт – Математик 100%

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
011201 Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол Хэл иргэншил дээд сургууль
011401 Багш, математикийн боловсрол “Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургууль
Дорнод их сургууль
Монгол улсын боловсролын их сургууль
Ховд их сургууль
Монголын Үндэсний Их Сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Хангай дээд сургууль
Ховд их сургуулийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургууль
Багш, математикийн боловсрол (мэдээлэл зүй) Монгол улсын боловсролын их сургууль
Дорнод их сургууль
Үндэсний техникийн их сургууль
Ховд их сургууль
Чингис хаан дээд сургууль
'011402 Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Физик Мэдээлэл зүй Математик) Дорнод их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
021101 Зураг авалт Соёл урлагийн их сургууль
021102 Дуу чимээний технологи Соёл урлагийн их сургууль
021104 Радио, дэлгэцийн техник, технологи Соёл урлагийн их сургууль
Хүрээ дээд сургууль
021202 График дизайн Их засаг олон улсын их сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
Засагт хан дээд сургууль
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
021203 Үйлдвэрлэлийн дизайн Их засаг олон улсын их сургууль
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
021204 Интерьер дизайн Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
031101 Эдийн засаг Хөдөө аж ахуйн их сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Маргад дээд сургууль
Орхон их сургууль
Олон улс судлалын дээд сургууль
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
Улаанбаатар эрдэм их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
Чингис хаан дээд сургууль
041101 Нягтлан бодох бүртгэл  Хөдөө аж ахуйн их сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Дорнод их сургууль
Идэр дээд сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Отгонтэнгэр их сургууль
Орхон их сургууль
Ховд их сургууль
Глобал удирдагч дээд сургууль
Шинэ иргэншил дээд сургууль
Газарчин дээд сургууль
Мандах бүртгэл дээд сургуулийн Дархан дах салбар сургууль
Сити дээд сургууль
Зохиомж дээд сургууль
Засагт хан дээд сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
Улаанбаатар эрдэм их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
Хангай дээд сургууль
Сан дээд сургууль
Чингис хаан дээд сургууль
041201 Санхүү, банк   Орхон их сургууль
Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
Засагт хан дээд сургууль
Глобал удирдагч дээд сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
Улаанбаатар эрдэм их сургууль
Зохиомж дээд сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Отгонтэнгэр их сургууль
Сан дээд сургууль
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
041202 Даатгал  Монголын Үндэсний Их Сургууль
041301 Бизнесийн удирдлага Хөдөө аж ахуйн их сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
Дорнод их сургууль
Ховд их сургууль
Засагт хан дээд сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Глобал удирдагч дээд сургууль
Чингис хаан дээд сургууль
Хүрээ дээд сургууль
Идэр дээд сургууль
Олон улс судлалын дээд сургууль
Сити дээд сургууль
Отгонтэнгэр их сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
Хангай дээд сургууль
Улаанбаатар эрдэм их сургууль
041302 Менежмент   Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
Отгонтэнгэр их сургууль
Олон улс судлалын дээд сургууль
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
Улаанбаатар эрдэм их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Сан дээд сургууль
Глобал удирдагч дээд сургууль
Менежмент (Эвент менежмент; Медиа менежмент; Хүний нөөцийн менежмент) Соёл урлагийн их сургууль
041304 Аялал жуулчлалын  менежмент Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Глобал удирдагч дээд сургууль
Улаанбаатар эрдэм их сургууль
Олон улс судлалын дээд сургууль
042101 Эрх зүй  Отгонтэнгэр их сургууль
041401 Маркетинг Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
Засагт хан дээд сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Улаанбаатар эрдэм их сургууль
041601 Худалдаа Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
Улаанбаатар эрдэм их сургууль
051101 Биологи Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
052103 Цаг уур ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
052101 Экологи Хөдөө аж ахуйн их сургууль
053205 Геофизик Улаанбаатарын их сургууль
054102 Хэрэглээний математик Улаанбаатарын их сургууль
054201 Статистик Улаанбаатар эрдэм их сургууль
061201 Компьютерийн сүлжээ  Улаанбаатар эрдэм их сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
061203 Мэдээллийн систем Мандах бүртгэл дээд сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Улаанбаатар эрдэм их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
Хүрээ дээд сургууль
061204 Мэдээллийн технологи Дорнод их сургууль
Хүрээ дээд сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Идэр дээд сургууль
Улаанбаатар эрдэм их сургууль
061301 Компьютерийн ухаан Улаанбаатарын их сургууль
061302 Програм хангамж Ховд их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
Сити дээд сургууль
Хүрээ дээд сургууль
Мандах бүртгэл дээд сургууль
Идэр дээд сургууль
Чингис хаан дээд сургууль
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
Хангай дээд сургууль
Улаанбаатар эрдэм их сургууль
061902 Утасгүй холбоо Улаанбаатар эрдэм их сургууль
071201 Байгаль орчныг хамгаалах технологи Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
Ховд их сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
071304 Цахилгааны инженер Улаанбаатар эрдэм их сургууль
071305 Цахилгаан хангамж Хөдөө аж ахуйн их сургууль
071401 Электрон системийн автоматжуулалт Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
071501 Механик инженер Хөдөө аж ахуйн их сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
071503 Металл судлал, технологи Хөдөө аж ахуйн их сургууль
071504 Гидромеханик Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хүрээ дээд сургууль
072101 Хүнсний инженер Хөдөө аж ахуйн их сургууль
072204 Бараа, түүхий эд судлал, технологи Хөдөө аж ахуйн их сургууль
072401 Уул уурхайн ашиглалтын технологи  Улаанбаатар эрдэм их сургууль
073101 Газар зохион байгуулалт (Газрын үнэлгээ, кадастр, төлөвлөлт) Хөдөө аж ахуйн их сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Ховд их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
073102 Архитектур Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Улаанбаатар эрдэм их сургууль
Үндэсний техникийн их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
073103 Хот ба бүс нутаг төлөвлөлт  Улаанбаатар эрдэм их сургууль
073201 Хүрээлэн буй орчны инженер /усны барилга байгууламжийн инженер/ ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
073202 Барилгын инженер Улаанбаатар эрдэм их сургууль
078802 Биотехнологи Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хүрээ дээд сургууль
081101 Агрономи Хөдөө аж ахуйн их сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
081102 Хөрс судлал, агрохими Хөдөө аж ахуйн их сургууль
081103 Газар тариалангийн аж ахуй Хөдөө аж ахуйн их сургууль
081104 Зоо инженер, технологи Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
081105 Мал аж ахуй Хөдөө аж ахуйн их сургууль
081201 Жимс ногооны аж ахуй ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
082101 Ой үйлдвэрлэлийн техник технологи Хөдөө аж ахуйн их сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
083101 Загас үржүүлэг, технологи Хөдөө аж ахуйн их сургууль
091201 Анагаах ухаан Шинэ Анагаах Ухаан дээд сургууль
091601 Эм зүй Шинэ Анагаах Ухаан дээд сургууль
"Монос"- Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль
091601 Эмийн үйлдвэрийн инженер технологи "Монос"- Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль
091701 Уламжлалт анагаах ухаан Шинэ Анагаах Ухаан дээд сургууль
"Монос"- Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль
091702 Зүү төөнө засал Шинэ Анагаах Ухаан дээд сургууль
101501 Аялал жуулчлал Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Дорнод их сургууль