Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Математик 70%, Физик 30%

Бүлэг II-2. Ерөнхий шалгалт – Математик 70%, Физик 30%

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
052103 Цаг уур ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
052202 Ус судлал /усны нөөц экологи/ ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
053201 Геодези ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
061201 Компьютерийн сүлжээ Улаанбаатарын их сургууль
061301 Компьютерийн ухаан Улаанбаатарын их сургууль
071601 Авто инженер Батлан хамгаалахын их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль 
071501 Механик инженер ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
073101 Газар зохион байгуулалт (Газрын үнэлгээ, кадастр, төлөвлөлт) ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
073201 Хүрээлэн буй орчны инженер /усны барилга байгууламжийн инженер/ ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
091601 Эмийн үйлдвэрийн инженер технологи "Монос"- Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль
103109 Цэргийн инженер Батлан хамгаалахын их сургууль
103102 Артиллери Батлан хамгаалахын их сургууль
103105 Цэргийн зэвсэглэл Батлан хамгаалахын их сургууль
103101 Ерөнхий цэрэг,хуягт танкийн команд Батлан хамгаалахын их сургууль
  Мэргэжлийн боловсрол олгох хөтөлбөр /Ахлагчийн сургууль/ Батлан хамгаалахын их сургууль