Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Математик 70%, Гадаад хэл 30%

Бүлэг II-3. Ерөнхий шалгалт – Математик 70%, Гадаад хэл 30%

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
011401 Багш, математикийн боловсрол  Монголын үндэсний их сургууль 
021202 График дизайн Их засаг олон улсын их сургууль
Сити дээд сургууль
022204 Олон улсын харилцаа (Эдийн засаг) Олон улс судлалын дээд сургууль
031101 Эдийн засаг Олон улс судлалын дээд сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
041101 Нягтлан бодох бүртгэл Улаанбаатарын их сургууль
Глобал Удирдагч Дээд сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
Сити дээд сургууль
041201 Санхүү банк Глобал Удирдагч Дээд сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
041202 Даатгал  Монголын Үндэсний Их Сургууль
041304 Аялал жуулчлалын менежмент ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Идэр дээд сургууль
Сити дээд сургууль
041401 Маркетинг ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
041301 Бизнесийн удирдлага  Олон улс судлалын дээд сургууль
Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Дорнод их сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
Глобал Удирдагч Дээд сургууль
Хүрээ дээд сургууль
041302 Менежмент Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
Глобал Удирдагч Дээд сургууль
041601 Худалдаа Олон улс судлалын дээд сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
054102 Хэрэглээний математик Улаанбаатарын их сургууль
061201 Компьютерийн сүлжээ Улаанбаатарын их сургууль
061203 Мэдээллийн систем Сити дээд сургууль
Монголын Үндэсний Их Сургууль
061301 Компьютерийн ухаан Улаанбаатарын их сургууль
061302 Програм хангамж Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
Хүрээ дээд сургууль
073103 Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт Улаанбаатарын их сургууль