Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%

Бүлэг II-4. Ерөнхий шалгалт – Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
022204 Олон улсын харилцаа  Олон улс судлалын дээд сургууль
031101 Эдийн засаг Олон улс судлалын дээд сургууль
Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургууль
Батлан хамгаалахын их сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургууль
041101 Нягтлан бодох бүртгэл  Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургууль
Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургууль
Сити дээд сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Дорнод их сургууль
041201 Санхүү банк  Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
042101 Эрх зүй  Олон улс судлалын дээд сургууль
041301 Бизнесийн удирдлага Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургууль
Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
Дорнод их сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
Олон улс судлалын дээд сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Хүрээ дээд сургууль
041302 Менежмент Олон улс судлалын дээд сургууль
Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
Сити дээд сургууль
Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Идэр дээд сургууль
041401 Маркетинг Идэр дээд сургууль
Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи Бизнесийн Сургууль
Сити дээд сургууль
072204 Бараа, түүхий эд судлал, технологи Монголын үндэсний их сургууль 
073103 Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт Улаанбаатарын их сургууль
103101 Ерөнхий цэрэг, хуягт танкийн команд Батлан хамгаалахын их сургууль