Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Математик 50%, Гадаад хэл 50%

Бүлэг II-6. Ерөнхий шалгалт – Математик 50%, Гадаад хэл 50%

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
021202 График дизайн Сэрүүлэг дээд сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
031101 Эдийн засаг Олон улс судлалын дээд сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
041101 Нягтлан бодох бүртгэл Мандах бүртгэл дээд сургууль
Сэрүүлэг дээд сургууль
Шинэ иргэншил дээд сургууль
Этүгэн их сургууль
Этүгэн их сургууль, Дархан-Уул салбар сургууль
Дорнод их сургууль
Глобал Удирдагч Дээд сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Засагт хан дээд сургууль
041201 Санхүү банк Мандах бүртгэл дээд сургууль
Шинэ иргэншил дээд сургууль
Глобал Удирдагч Дээд сургууль
Сэрүүлэг дээд сургууль
041301 Бизнесийн удирдлага  Идэр дээд сургууль
Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Олон улс судлалын дээд сургууль
Сэрүүлэг дээд сургууль
Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Дорнод их сургууль
Глобал Удирдагч Дээд сургууль
Этүгэн их сургууль
Этүгэн их сургууль, Дархан-Уул салбар сургууль
Орхон их сургууль
Үндэсний техникийн их сургууль
Хүрээ дээд сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
041302 Менежмент Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
Газарчин дээд сургууль
Этүгэн их сургууль
Шинэ иргэншил дээд сургууль
Глобал Удирдагч Дээд сургууль
ШУТИС Дархан салбар
041303 Нийтийн удирдлага Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Дорнод их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
041304 Аялал жуулчлалын менежмент Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Олон улс судлалын дээд сургууль
Сэрүүлэг дээд сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Үндэсний техникийн их сургууль
Этүгэн их сургууль
041305 Логистик менежмент Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
041401 Маркетинг Монголын үндэсний их сургууль
Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Сэрүүлэг дээд сургууль
041601 Худалдаа Сэрүүлэг дээд сургууль
Олон улс судлалын дээд сургууль
061302 Програм хангамж  Монголын үндэсний их сургууль
Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
Сити дээд сургууль
Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургууль
Хүрээ дээд сургууль
Сэрүүлэг дээд сургууль
081105 Мал аж ахуй Сэрүүлэг дээд сургууль
081201 Жимс ногооны аж ахуй Сэрүүлэг дээд сургууль
081103 Газар тариалангийн аж ахуй Сэрүүлэг дээд сургууль
101301 Зочлох үйлчилгээ  Сэрүүлэг дээд сургууль
102201 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал Сэрүүлэг дээд сургууль