Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Математик 50%, Физик 50%

Бүлэг II-7. Ерөнхий шалгалт – Математик 50%, Физик 50%

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
021202 График дизайн Монголын үндэсний их сургууль
052103 Цаг уур ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
052202 Ус судлал /усны нөөц экологи/ ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
053201 Геодези ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Газарчин дээд сургууль
Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Үндэсний техникийн их сургууль
053203 Геологи Монголын үндэсний их сургууль
ШУТИС Дархан салбар
Газарчин дээд сургууль
Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
ШУТИС Дархан салбар
053204 Гидрогеологи Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
053205 Геофизик Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
061101 Мэдээлэл зүй (Эрүүл мэндийн) Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль
061201 Компьютерийн сүлжээ Идэр дээд сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
061203 Мэдээллийн систем Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
061204 Мэдээллийн технологи  Монголын үндэсний их сургууль
Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
ШУТИС Орхон салбар
Дорнод их сургууль
Идэр дээд сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Хүрээ дээд сургууль
061302 Програм хангамж ШУТИС Дархан салбар
Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Этүгэн их сургууль
Хүрээ дээд сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Сити дээд сургууль
061901 Цахилгаан холбоо Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
061902 Утасгүй холбоо Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
061903 Холбооны технологи Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
061904 Системийн аюулгүй байдал Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Хүрээ дээд сургууль
071202 Үйлдвэрийн экологи Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
071302 Дулааны инженер ШУТИС Дархан салбар
Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Үндэсний техникийн их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
071301 Сэргээгдэх эрчим хүч Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Хүрээ дээд сургууль
Монголын Үндэсний Их Сургууль
071303 Хөргөлтийн технологи ба систем Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
071304 Цахилгааны инженер Монголын үндэсний их сургууль
Сэрүүлэг дээд сургууль
ШУТИС Дархан салбар
ШУТИС Орхон салбар
Газарчин дээд сургууль
Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
071305 Цахилгаан хангамж  Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Үндэсний техникийн их сургууль
Этүгэн их сургууль
071401 Электрон системийн автоматжуулалт Хүрээ дээд сургууль
Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Сэрүүлэг дээд сургууль
071402 Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Хүрээ дээд сургууль
Монголын Үндэсний Их Сургууль 
Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт (Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт) Этүгэн их сургууль
Хүрээ дээд сургууль
071501 Механик инженер Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
ШУТИС Дархан салбар
ШУТИС Орхон салбар
Газарчин дээд сургууль
Монголын Үндэсний Их Сургууль 
Сэрүүлэг дээд сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи Бизнесийн Сургууль
Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургууль
071502 Метал боловсруулах технологи Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
ШУТИС Дархан салбар
071503 Металл судлал, технологи Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
ШУТИС Дархан салбар
ШУТИС Орхон салбар
071601 Авто инженер Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
ШУТИС Орхон салбар
Сэрүүлэг дээд сургууль
Үндэсний техникийн их сургууль
Монголын Үндэсний Их Сургууль 
071602 Нисэх техникийн механик Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
072101 Хүнсний инженерчлэл Монголын үндэсний их сургууль
ШУТИС Дархан салбар
Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Сэрүүлэг дээд сургууль
Хүрээ дээд сургууль
072102 Шим тэжээл судлал Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Хүрээ дээд сургууль
072202 Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Хангай дээд сургууль
072203 Мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
072302 Оёдлын үйлдвэрлэлийн технологи Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
072303 Арьс ширэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
072304 Текстилийн үйлдвэрлэлийн технологи /ноос ноолуур/ Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Сити дээд сургууль
072401 Уул уурхайн ашиглалтын технологи Монголын үндэсний их сургууль
Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургууль
Сэрүүлэг дээд сургууль
ШУТИС Дархан салбар
ШУТИС Орхон салбар
Газарчин дээд сургууль
Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Дорнод их сургууль
Үндэсний техникийн их сургууль
Сэрүүлэг дээд сургууль
072402 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
ШУТИС Дархан салбар
ШУТИС Орхон салбар
Дорнод их сургууль
Газарчин дээд сургууль
072403 Өрөмдлөгийн техник, технологи Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
072404 Газрын тосны инженер Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Дорнод их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
073101 Газар зохион байгуулалт (Газрын үнэлгээ, кадастр, төлөвлөлт) ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
073201 Хүрээлэн буй орчны инженер Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
ШУТИС Дархан салбар
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Үндэсний техникийн их сургууль
Монголын Үндэсний Их Сургууль 
073202 Барилгын инженер Монголын үндэсний их сургууль
Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
ШУТИС Дархан салбар
Газарчин дээд сургууль
Сити дээд сургууль
Сэрүүлэг дээд сургууль
Үндэсний техникийн их сургууль
Хүрээ дээд сургууль
078802 Биотехнологи Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Хүрээ дээд сургууль
082101 Ой үйлдвэрлэлийн техник технологи  Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
091601 Эмийн үйлдвэрийн инженер технологич-Эм зүйч "Монос"- Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль
  Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт угсралтын техникч-дипломын боловсрол АШУҮИС, Сувилахуйн сургууль
  Инженерийн бэлтгэл /Герман хэл/ Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль