Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Математик-50% Ур чадвар-50%

Бүлэг II-8. Ерөнхий шалгалт  Математик-50% Ур чадвар-50%

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
021203 Үйлдвэрлэлийн дизайн Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
021201 Хувцасны дизайн Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
021202 График дизайн Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Хангай дээд сургууль
021204 Интерьер дизайн Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Сити дээд сургууль
021301 Уран зураг Их засаг олон улсын их сургууль
73201 Хүрээлэн байгаа орчны инженер Монголын үндэсний их сургууль 
073102 Архитектур Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль 
Сити дээд сургууль
073103 Хот ба бүс нутаг төлөвлөлт  Их засаг олон улсын их сургууль