Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Физик 100%

Бүлэг III-1. Ерөнхий шалгалт – Физик 100%

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
011402 Багш, байгалийн ухааны боловсрол (физик) Ховд их сургууль
Монгол улсын боловсролын их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Дорнод их сургууль
052103 Цаг уур ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
052202 Ус судлал /усны нөөц экологи/ ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
053205 Геофизик Улаанбаатарын их сургууль
053302 Хэрэглээний физик Улаанбаатарын их сургууль
Ховд их сургууль
061101 Мэдээлэл зүй Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
061201 Компьютерийн сүлжээ Улаанбаатар эрдэм их сургууль 
061203 Мэдээллийн систем Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
Улаанбаатар эрдэм их сургууль 
061204 Мэдээллийн технологи Улаанбаатар эрдэм их сургууль 
061302 Програм хангамж Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Улаанбаатар эрдэм их сургууль 
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
Хүрээ дээд сургууль
061902 Утасгүй холбоо Улаанбаатар эрдэм их сургууль 
071304 Цахилгааны инженер Улаанбаатар эрдэм их сургууль 
071305 Цахилгаан хангамж Хөдөө аж ахуйн их сургууль
071401 Электрон системийн автоматжуулалт Улаанбаатарын их сургууль
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
071501 Механик инженер Хөдөө аж ахуйн их сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
071503 Металл судлал, технологи Хөдөө аж ахуйн их сургууль
071504 Гидромеханик Хөдөө аж ахуйн их сургууль
072101 Хүнсний инженер Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хүрээ дээд сургууль
072401 Уул уурхайн ашиглалтын технологи Улаанбаатар эрдэм их сургууль 
073201 Хүрээлэн буй орчны инженер /усны барилга байгууламжийн инженер/ ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
073202 Барилгын инженер Улаанбаатар эрдэм их сургууль 
053201 Геодези ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
073101 Газар зохион байгуулалт (Газрын үнэлгээ, кадастр, төлөвлөлт) ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
091201 Анагаах ухаан Шинэ Анагаах Ухаан дээд сургууль
091601 Эм зүй Шинэ Анагаах Ухаан дээд сургууль
091601 Эмийн үйлдвэрийн инженер технологич-Эм зүйч "Монос"-Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль
091701 Уламжлалт анагаах ухаан Шинэ Анагаах Ухаан дээд сургууль
091702 Зүү төөнө засал Шинэ Анагаах Ухаан дээд сургууль