Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%

2016-2017 он Бүлэг I-2. Ерөнхий шалгалт – Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
011407 Багш, монгол хэл-уран зохиолын боловсрол  Их Монгол дээд сургууль
Нийгмийн ухааны дээд сургууль
Утга зохиол, нийгмийн ажилтны дээд сургууль
Хэл иргэншил дээд сургууль
011409 Багш, гадаад хэлний боловсрол Нийгмийн ухааны дээд сургууль
Сити дээд сургууль
Газарчин дээд сургууль
“Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургууль
Идэр дээд сургууль
Глобал удирдагч дээд сургууль
Хэл иргэншил дээд сургууль
022203 Олон улс, орон судлал Олон улс судлалын дээд сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
022204 Олон улсын харилцаа Олон улс судлалын дээд сургууль
Эдийн Засгийн Үндэсний Дээд Сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
023101 Гадаад хэлний орчуулга Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
Их Монгол дээд сургууль
Хүрээ дээд сургууль
Олон улс судлалын дээд сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
Ховд их сургууль
Сити дээд сургууль
023203 Утга зохиол судлал Улаанбаатарын их сургууль
023201 Хэл, уран зохиол Улаанбаатарын их сургууль
032101 Сэтгүүл зүй Их Монгол дээд сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Олон улс судлалын дээд сургууль
041302 Менежмент   Монголын үндэсний их сургууль
Эдийн Засгийн Үндэсний Дээд Сургууль
Сити дээд сургууль
041401 Маркетинг Эдийн Засгийн Үндэсний Дээд Сургууль
072204 Бараа, түүхий эдийн судлал, технологи  Монголын үндэсний их сургууль