Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Физик 70%, Математик 30%

Бүлэг III-2. Ерөнхий шалгалт – Физик 70%, Математик 30%

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
052103 Цаг уур ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
052202 Ус судлал /усны нөөц экологи/ ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
071302 Дулааны инженер  Монголын үндэсний их сургууль
071304 Цахилгааны инженер  Монголын үндэсний их сургууль
071501 Механик инженер ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
072401 Уул уурхайн ашиглалтын технологи Монголын үндэсний их сургууль
Чингис хаан дээд сургууль
072402 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи Монголын үндэсний их сургууль
072404 Газрын тосны инженер  Монголын үндэсний их сургууль
073101 Газар зохион байгуулалт (Газрын үнэлгээ, кадастр, төлөвлөлт) ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
073201 Хүрээлэн буй орчны инженер /Усны барилга байгууламжийн инженер/ ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
073202 Барилгын инженер Монголын үндэсний их сургууль
091601 Эмийн үйлдвэрийн инженер технологич-Эм зүйч "Монос"-Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль
103103 Зенитийн пуужин-автоматжуулалт Батлан хамгаалахын их сургууль
103104 Зенитийн артиллери-Электроник Батлан хамгаалахын их сургууль
103108 Радио техникийн команд Батлан хамгаалахын их сургууль
103106 Цэргийн холбооны инженер Батлан хамгаалахын их сургууль