Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Хими 100%

Бүлэг IV-1. Ерөнхий шалгалт – Хими 100%

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
011402 Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Хими) Монгол улсын боловсролын их сургууль
Дорнод их сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
Ховд их сургууль
051101 Биологи (Агнуурын биологи) Хөдөө аж ахуйн их сургууль
053101 Хими Улаанбаатарын их сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
052101 Экологи Хөдөө аж ахуйн их сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
052101 Хүрээлэн буй орчин судлал Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
052202 Ус судлал / усны нөөцийн экологи/ ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи Бизнесийн Сургууль
071102 Химийн технологи Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Ховд их сургууль
Сити дээд сургууль
071201 Байгаль орчныг хамгаалах технологи Хөдөө аж ахуйн их сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
072204 Бараа, түүхий эд судлал, технологи Хөдөө аж ахуйн их сургууль
078802 Биотехнологи Хөдөө аж ахуйн их сургууль
081101 Агрономи Хөдөө аж ахуйн их сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
081102 Хөрс судлал, агрохими Хөдөө аж ахуйн их сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
081201 Жимс ногооны агрономи ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
081103 Газар тариалангийн аж ахуй Хөдөө аж ахуйн их сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
081104 Зоо инженер, технологи Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
081105 Мал аж ахуй Хөдөө аж ахуйн их сургууль
082101 Ой үйлдвэрлэлийн техник технологи Хөдөө аж ахуйн их сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
083101 Загас үржүүлэг, технологи Хөдөө аж ахуйн их сургууль
084101 Мал эмнэл зүй Хөдөө аж ахуйн их сургууль
091301 Сувилахуй  Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
091201 Анагаах ухаан Шинэ Анагаах Ухаан дээд сургууль
091601 Эм зүй Шинэ Анагаах Ухаан дээд сургууль
"Монос"- Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль
091601 Эмийн үйлдвэрийн инженер технологи-Эм зүйч "Монос"- Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль
091701 Уламжлалт анагаах ухаан "Монос"- Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль
Шинэ Анагаах Ухаан дээд сургууль
091702 Зүү төөнө засал Шинэ Анагаах Ухаан дээд сургууль