Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Хими 70%, Физик 30%

Бүлэг IV-3. Ерөнхий шалгалт – Хими 70%, Физик 30%

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
052202 Ус судлал /усны нөөцийн экологи/ ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
053101 Хими /Хүрээлэн буй орчны хими / ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
072402 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургууль
078801 Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл Их засаг олон улсын их сургууль
Монголын Үндэсний Их Сургууль
091601 Эмийн үйлдвэрийн инженер технологи-Эм зүйч "Монос"- Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль
011402 Багш, байгалийн ухааны боловсрол  Дорнод их сургууль
Ховд их сургууль