Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Хими 50%, Биологи 50%


Бүлэг IV-4. Ерөнхий шалгалт – Хими 50%, Биологи 50%

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
052101 Экологи /Экологи байгаль хамгаалал/ ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
052202 Ус судлал /усны нөөцийн экологи/ ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
053101 Хими /Хүрээлэн буй орчны хими / ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
071201 Байгалт орчныг хамгаалах технологи  /Байгаль орчны хяналт, үнэлгээ/ ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
081101 Агрономи ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
081102 Хөрс судлал, агро хими ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
081103 Газар тариалангийн аж ахуй ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
081201 Жимс ногооны аж ахуй ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
082101 Ойн үйлдвэрлэлийн техник технологи ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
091101 Нүүр ам судлал  АШУҮИС, Нүүр ам судлалын сургууль (АСБД)
АШУҮИС, Говь-Алтай салбар сургууль (АСБД)
АШУҮИС Дорноговь салбар сургууль (АСБД)
АШУҮИС, Дархан-Уул салбар сургууль (АСБД)
Монголын Үндэсний Их Сургууль
Этүгэн их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
091201 Анагаах ухаан АШУҮИС, Анагаах ухааны сургууль (АСБД)
АШУҮИС, Говь-Алтай салбар сургууль (АСБД)
АШУҮИС Дорноговь салбар сургууль (АСБД)
АШУҮИС, Дархан-Уул салбар сургууль (АСБД)
Глобал удирдагч дээд сургууль
Этүгэн их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Шинэ Анагаах Ухаан дээд сургууль
091301 Сувилахуй АШУҮИС, Сувилахуйн сургууль 
АШУҮИС, Говь-Алтай салбар сургууль
АШУҮИС Дорноговь салбар сургууль
АШУҮИС, Дархан-Уул салбар сургууль
Оточ манрамба их сургууль
Монголын Үндэсний Их Сургууль 
Этүгэн их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Глобал удирдагч дээд сургууль
091302 Эх барихуй АШУҮИС, Сувилахуйн сургууль 
АШУҮИС, Говь-Алтай салбар сургууль
АШУҮИС Дорноговь салбар сургууль
АШУҮИС, Дархан-Уул салбар сургууль
091401 Био-анагаах ухаан АШУҮИС, Эмзүй-Биоанагаахын сургууль (ЭМСБД)
Монголын үндэсний их сургууль
Этүгэн их сургууль
091501 Хөдөлгөөн засал АШУҮИС, Сувилахуйн сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Этүгэн их сургууль
Хөдөлгөөн засал-дипломын боловсрол  Этүгэн их сургууль
091502 Ахуй засал АШУҮИС, Сувилахуйн сургууль
091601 Эм зүй АШУҮИС, Эмзүй-Биоанагаахын сургууль (ЭМСБД)
Оточ манрамба их сургууль
Этүгэн их сургууль
"Монос"- Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Шинэ Анагаах Ухаан дээд сургууль
091701 Уламжлалт анагаах ухаан АШУҮИС, Уламжлалт анагаахын институт (АСБД)
АШУҮИС, Говь-Алтай салбар сургууль (АСБД)
АШУҮИС Дорноговь салбар сургууль (АСБД)
АШУҮИС, Дархан-Уул салбар сургууль (АСБД)
Оточ манрамба их сургууль
Этүгэн их сургууль
"Монос"- Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль
Монголын Үндэсний Их Сургууль 
Их засаг олон улсын их сургууль
Шинэ Анагаах Ухаан дээд сургууль
0917011 Монгол анагаах ухааны засалч АШУҮИС, Анагаах ухааны сургууль
091702 Зүү төөнө засал Шинэ Анагаах Ухаан дээд сургууль
091801 Нийгмийн эрүүл мэнд  АШУҮИС, Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль (ЭМСБД)
Монголын Үндэсний Их Сургууль 
  Сувилагч-дипломын боловсрол АШУҮИС, Сувилахуйн сургууль 
АШУҮИС, Говь-Алтай салбар сургууль
АШУҮИС Дорноговь салбар сургууль
АШУҮИС, Дархан-Уул салбар сургууль
Эм найруулагч-дипломын боловсрол АШУҮИС, Эмзүй-Биоанагаахын сургууль
АШУҮИС, Говь-Алтай салбар сургууль
АШУҮИС Дорноговь салбар сургууль
АШУҮИС, Дархан-Уул салбар сургууль
Этүгэн их сургууль
Лабораторийн техникч-дипломын боловсрол АШУҮИС, Эмзүй-Биоанагаахын сургууль
АШУҮИС, Говь-Алтай салбар сургууль
АШУҮИС Дорноговь салбар сургууль
АШУҮИС, Дархан-Уул салбар сургууль
Этүгэн их сургууль
Уламжлалт анагаахын сувилагч АШУҮИС, Сувилахуйн сургууль 
АШУҮИС, Говь-Алтай салбар сургууль
АШУҮИС Дорноговь салбар сургууль
АШУҮИС, Дархан-Уул салбар сургууль
Нүүр амны техникч-дипломын боловсрол АШУҮИС, Нүүр ам судлалын сургууль
Нүүр амны эрүүл ахуй АШУҮИС, Нүүр ам судлалын сургууль
Дүрс оношлогооны техникч-дипломын боловсрол АШУҮИС, Сувилахуйн сургууль