Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Хими 50%, Математик 50%

Бүлэг IV-5. Ерөнхий шалгалт – Хими 50%, Математик 50%

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
053102 Хими ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
071101 Химийн инженерчлэл Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
071102 Хими технологи Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Сити дээд сургууль
072101 Хүнсний инженерчлэл Идэр дээд сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Хүрээ дээд сургууль
072102 Шим тэжээл судлал  Идэр дээд сургууль
Хүрээ дээд сургууль
072301 Эко материалын гүйцэтгэн боловсруулалтын технологи Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
081101 Агрономи ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
081103 Газар тариалангийн аж ахуй ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
081201 Жимс ногооны аж ахуй ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
082101 Ой үйлдвэрлэлийн техник технологи ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
091601 Эм зүй "Монос"- Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль
091601 Эмийн үйлдвэрийн инженер технологи-Эм зүйч "Монос"- Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль
091701 Уламжлалт анагаах ухаан "Монос"- Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль