Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%

Бүлэг VI-2. Ерөнхий шалгалт – Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
011402 Багш, байгалийн ухааны боловсрол Дорнод их сургууль
Нийгмийн ухааны дээд сургууль
041302 Менежмент  Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургууль
Сити дээд сургууль
041304 Аялал жуулчлалын менежмент Олон улс судлалын дээд сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Газарчин дээд сургууль
071201 Байгаль орчныг хамгаалах технологи  Монголын үндэсний их сургууль
101501 Аялал жуулчлал Сити дээд сургууль
Олон улс судлалын дээд сургууль
Хангай дээд сургууль
Чингис хаан дээд сургууль