Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Нийгмийн тухай мэдлэг 100%

Бүлэг VII-1. Ерөнхий шалгалт – Нийгмийн тухай мэдлэг 100%

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
011201 Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол Улаанбаатар Эрдэм их сургууль
Отгонтэнгэр их сургууль
011301 Багш, бага ангийн боловсрол Улаанбаатар Эрдэм их сургууль
011403 Багш нийгмийн ухааны боловсрол (Нийгмийн ухаан) Монгол улсын боловсролын их сургууль
Багш нийгмийн ухааны боловсрол Идэр дээд сургууль
Их Монгол дээд сургууль
Нийгмийн ухааны дээд сургууль
Ховд их сургууль
Чингис хаан дээд сургууль
“Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургууль
Газарчин дээд сургууль
101501 Аялал жуулчлал Их Монгол дээд сургууль
021101 Зураг авалт Зохиомж дээд сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
021506 Найруулах урлаг Зохиомж дээд сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
022203 Олон улс, орон судлал Олон улс судлалын дээд сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
022204 Олон улсын харилцаа Олон улс судлалын дээд сургууль
Чингис хаан дээд сургууль
031101 Эдийн засаг Улаанбаатар Эрдэм их сургууль
031201 Улс төр судлал Отгонтэнгэр их сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
Эдийн Засгийн Үндэсний Дээд Сургууль 
Олон улс судлалын дээд сургууль
031301 Сэтгэл судлал  Орхон их сургууль
Улаанбаатар эрдэм их сургууль
Утга зохиол, нийгмийн ажилтны дээд сургууль
031401 Соёл судлал (Нүүдлийн соёл судлал; Соёлын өв, музей судлал; Өрнийн соёл судлал-гадаад хэл)  Соёл урлагийн их сургууль
031402 Социологи  Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
032101 Сэтгүүл зүй  Зохиомж дээд сургууль
Олон улс судлалын дээд сургууль
Улаанбаатар эрдэм их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Отгонтэнгэр их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
Утга зохиол, нийгмийн ажилтны дээд сургууль
032201 Хэл, уран зохиол Утга зохиол, нийгмийн ажилтны дээд сургууль
032201 Номын сан судлал Соёл урлагийн их сургууль
041101 Нягтлан бодох бүртгэл, татвар Улаанбаатар Эрдэм их сургууль
041201 Санхүү, банк Улаанбаатар Эрдэм их сургууль
041301 Бизнесийн удирдлага Улаанбаатар Эрдэм их сургууль
041303 Нийтийн удирдлага Зохиомж дээд сургууль
Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
Орхон их сургууль
Дорнод их сургууль
Ховд их сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
Эдийн Засгийн Үндэсний Дээд Сургууль 
Монголын үндэсний их сургууль
Засагт хан дээд сургууль
041304 Аялал жуулчлалын менежмент Орхон их сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
Олон улс судлалын дээд сургууль
Улаанбаатар Эрдэм их сургууль
Их Монгол дээд сургууль
041401 Маркетинг Улаанбаатар Эрдэм их сургууль
Маркетинг (Олон нийттэй харилцах; Зар сурталчилгаа; Соёл, урлагийн маркетинг) Соёл урлагийн их сургууль
041402 Менежмент Улаанбаатар Эрдэм их сургууль
041601 Худалдаа Улаанбаатар Эрдэм их сургууль
042101 Эрх зүй  Шихихутуг хууль зүйн дээд сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Орхон их сургууль
Ховд их сургууль
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
Олон улс судлалын дээд сургууль
Зохиомж дээд сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Отгонтэнгэр их сургууль
`054201 Статистик Улаанбаатар эрдэм их сургууль
072204 Бараа, түүхий эд судлал, технологи Монголын үндэсний их сургууль
092301 Нийгмийн ажил Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
Дорнод их сургууль
Нийгмийн ухааны дээд сургууль
Орхон их сургууль
Ховд их сургууль
Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургууль
Газарчин дээд сургууль
Улаанбаатар эрдэм их сургууль
Засагт хан дээд сургууль
Утга зохиол, нийгмийн ажилтны дээд сургууль
103801 Аюулгүй байдал  Монголын үндэсний их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль