Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%

Бүлэг VII-2. Ерөнхий шалгалт – Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
011403 Багш, нийгмийн ухааны  Нийгмийн ухааны дээд сургууль
011409 Багш, гадаад хэлний боловсрол Хэл иргэншил дээд сургууль
021204 Интерьер дизайн Их засаг олон улсын их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
021304 Түүх соёлын дурсгалт зүйлийн сэргээн засварлалт Улаанбаатарын их сургууль
022201 Түүх  Улаанбаатарын их сургууль
022202 Археологи Улаанбаатарын их сургууль
022203 Олон улс, орон судлал Олон улс судлалын дээд сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
022204 Олон улсын харилцаа Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургууль
Эдийн засгийн Үндэсний Дээд Сургууль
Олон улс судлалын дээд сургууль
031201 Улс төр судлал  Улаанбаатарын их сургууль
031301 Сэтгэл судлал Утга зохиол, нийгмийн ажилтны дээд сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
031402 Социологи  Улаанбаатарын их сургууль
041302 Менежмент Сити дээд сургууль
041303 Нийтийн удирдлага  Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
Дорнод их сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
Этүгэн их сургууль
041401 Маркетинг Сити дээд сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи Бизнесийн Сургууль
041601 Худалдаа Сити дээд сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
042101 Эрх зүй  Олон улс судлалын дээд сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
092301 Нийгмийн ажил Идэр дээд сургууль
Утга зохиол, нийгмийн ажилтны дээд сургууль
101201 Үсчин, гоо сайхан Сити дээд сургууль
101301 Зочлох үйлчилгээ Сити дээд сургууль
103801 Аюулгүй байдал  Монголын үндэсний их сургууль