Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%

Бүлэг VII-3. Ерөнхий шалгалт – Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
022204 Олон улсын харилцаа Олон улс судлалын дээд сургууль
031101 Эдийн засаг Эдийн засгийн үндэсний дээд сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Олон улс судлалын дээд сургууль
041101 Нягтлан бодох бүртгэл Эдийн засгийн үндэсний дээд сургууль
041201 Санхүү, банк Эдийн засгийн үндэсний дээд сургууль
Үндэсний техникийн их сургууль
041301 Бизнесийн удирдлага Зохиомж дээд сургууль
Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
Хүрээ дээд сургууль
Олон улс судлалын дээд сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Эдийн засгийн үндэсний дээд сургууль
041302 Менежмент Сити дээд сургууль
Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
Эдийн засгийн үндэсний дээд сургууль
Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургууль
Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургууль
Зохиомж дээд сургууль
041303 Нийтийн удирдлага Батлан хамгаалахын их сургууль
Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
Дорнод их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
041401 Маркетинг Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Зохиомж дээд сургууль
041601 Худалдаа Зохиомж дээд сургууль
Сити дээд сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Эдийн засгийн үндэсний дээд сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Олон улс судлалын дээд сургууль
042101 Эрх зүй  Олон улс судлалын дээд сургууль
092301 Нийгмийн ажил Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Утга зохиол, нийгмийн ажилтны дээд сургууль 
Дорнод их сургууль
Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургууль
Нийгмийн ухааны дээд сургууль
102201 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургууль
101201 Үсчин, гоо сайхан Сити дээд сургууль