Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Гадаад хэл 100%

Бүлэг VIII-1. Ерөнхий шалгалт – Гадаад хэл 100%

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
011409 Багш, гадаад хэлний боловсрол (англи хэлний) Монгол улсын боловсролын их сургууль
Багш, гадаад хэлний боловсрол  (орос хэлний) Монгол улсын боловсролын их сургууль
Багш, гадаад хэлний боловсрол (хятад хэлний) Монгол улсын боловсролын их сургууль
Багш, гадаад хэлний боловсрол (герман хэлний) Монгол улсын боловсролын их сургууль
Багш, гадаад хэлний боловсрол (солонгос хэлний) Монгол улсын боловсролын их сургууль
Багш, гадаад хэлний боловсрол (япон хэлний) Монгол улсын боловсролын их сургууль
Багш, гадаад хэлний боловсрол МУБИС, Архангайн Багшийн сургууль
Дорнод их сургууль
Ховд их сургууль
Нийгмийн ухааны дээд сургууль
Глобал удирдагч дээд сургууль
Орхон их сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
“Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургууль 
Отгонтэнгэр их сургууль
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
Хангай дээд сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Хэл иргэншил дээд сургууль
022203 Олон улс орон судлал  Олон улс судлалын дээд сургууль
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
023101 Гадаад хэлний орчуулга Монголын үндэсний их сургууль
Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
Орхон их сургууль
Улаанбаатар эрдэм их сургууль
Ховд их сургууль
Дорнод их сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
Хүрээ дээд сургууль
Отгонтэнгэр их сургууль
Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль
Үндэсний техникийн их сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
041101 Нягтлан бодох бүртгэл  Отгонтэнгэр их сургууль
041201 Санхүү, банк   Отгонтэнгэр их сургууль
041301 Бизнесийн удирдлага Отгонтэнгэр их сургууль
041302 Менежмент   Отгонтэнгэр их сургууль
091201 Анагаах ухаан Шинэ Анагаах Ухаан дээд сургууль
091701 Уламжлалт анагаах ухаан Шинэ Анагаах Ухаан дээд сургууль
091601 Эм зүй Шинэ Анагаах Ухаан дээд сургууль
091702 Зүү төөнө засал Шинэ Анагаах Ухаан дээд сургууль
101501 Аялал жуулчлал  Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Дорнод их сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Аялал жуулчлал (Соёлын аялал жуулчлал; Соёл, чөлөөт цагийн үйлчилгээ) Соёл урлагийн их сургууль