Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%

Бүлэг VIII-2. Ерөнхий шалгалт – Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
011409 Багш, гадаад хэлний боловсрол Дорнод их сургууль
Нийгмийн ухааны дээд сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
Хэл иргэншил дээд сургууль
022203 Олон улс, орон судлал Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
022204 Олон улсын харилцаа Олон улс судлалын дээд сургууль
Монголын үндэсний их сургууль 
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
023101 Гадаад хэлний орчуулга Цэцээ Гүн менежментийн дээд сургууль
Дорнод их сургууль
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
Хүрээ дээд сургууль
Сити дээд сургууль
Гадаад хэлний орчуулга /Япон, Солонгос хэл/ Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургууль
032101 Сэтгүүл зүй Утга зохиол, нийгмийн ажилтны дээд сургууль
101301 Зочлох үйлчилгээ Сити дээд сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль 
Идэр дээд сургууль