Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%

 Бүлэг I-4. Ерөнхий шалгалт – Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
011404 Багш, урлагийн боловсрол  (Дүрслэх урлагийн багш) Монгол улсын боловсролын их сургууль
Багш, урлагийн боловсрол (Зурагзүй дизайны багш) Монгол улсын боловсролын их сургууль
Багш урлагийн боловсрол  (Технологи) Монгол улсын боловсролын их сургууль
Багш, урлагийн боловсрол  (Хөгжмийн багш) Монгол улсын боловсролын их сургууль
011410 Багш, биеийн тамирын боловсрол Монгол улсын боловсролын их сургууль
101401 Спортын дасгалжуулагч Монгол улсын боловсролын их сургууль
Үндэсний биеийн тамирын дээд сургууль
021201 Хувцасны дизайн Монгол улсын боловсролын их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
'021202 График дизайн (медиа анимейшн, хэвлэлийн эх бэлтгэл) Соёл урлагийн их сургууль
021202 График дизайн Монгол улсын боловсролын их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
021203 Үйлдвэрлэлийн дизайн Их засаг олон улсын их сургууль
021204 Интерьер дизайн Их засаг олон улсын их сургууль
021301 Уран зураг Их засаг олон улсын их сургууль
021302 Уран баримал Их засаг олон улсын их сургууль
021303 Зураасан зураг Их засаг олон улсын их сургууль
021304 Түүх соёлын дурсгалт зүйлийн сэргээн  Их засаг олон улсын их сургууль
073103 Хот бүс нутгийн төлөвлөлт Их засаг олон улсын их сургууль