Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Монголын түүх 100%

Бүлэг IX-1. Ерөнхий шалгалт – Монголын түүх 100%

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
011403 Багш, нийгмийн ухааны боловсрол (Түүх) Монгол улсын боловсролын их сургууль
Багш, нийгмийн ухааны боловсрол  Нийгмийн ухааны дээд сургууль
Ховд их сургууль
011404 Багш, урлагийн боловсрол (бүжгийн) Соёл урлагийн их сургууль
021304 Түүх соёлын дурсгалт зүйлийн сэргээн засварлалт Их засаг олон улсын их сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
021507 Бүжгийн урлаг (бүжгийн найруулга; бүжиглэх урлаг) Соёл урлагийн их сургууль
022201 Түүх  Дорнод их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Улаанбаатарын их сургууль
Чингис хаан дээд сургууль
022202 Археологи Улаанбаатарын их сургууль
022203 Олон улс орон судлал Улаанбаатарын их сургууль
032101 Сэтгүүл зүй Олон улс судлалын дээд сургууль