Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%

Бүлэг I-5. Ерөнхий шалгалт – Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
011404 Багш, урлагийн боловсрол  (Дүрслэх урлагийн багш, Зурагзүй дизайны багш) Ховд их сургууль
Дорнод их сургууль
Багш урлагийн боловсрол (хөгжмийн багш) Дорнод их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Ховд их сургуулийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургууль
Багш, урлагийн боловсрол  Дорнод их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
011410 Багш, биеийн тамирын боловсрол Үндэсний биеийн тамирын дээд сургууль
Дорнод их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Ховд их сургууль
021201 Хувцасны дизайн Их засаг олон улсын их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Сити дээд сургууль
021202 График дизайн Сити дээд сургууль
Эдийн Засгийн Үндэсний Дээд Сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Засагт хан дээд сургууль
021204 Интерьер дизайн Их засаг олон улсын их сургууль
Сити дээд сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
021501 Хөгжмийн урлаг Сити дээд сургууль
021503 Дуулах урлаг  Их Монгол дээд сургууль
Сити дээд сургууль
021504 Үндэсний язгуур урлаг (хөөмэй, тууль) Ховд их сургууль
021505 Жүжиглэх урлаг Сити дээд сургууль
Орхон их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
`021506 Найруулах урлаг Орхон их сургууль
032101 Сэтгүүл зүй  Олон улс судлалын дээд сургууль
Утга зохиол, нийгмийн ажилтны дээд сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Идэр дээд сургууль
073102 Архитектур  Их засаг олон улсын их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Сити дээд сургууль
Ховд их сургууль
Хүрээ дээд сургууль
Архитектур (Ландшафтны архитектур) Хөдөө аж ахуйн их сургууль