Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Монгол хэл 50%, Математик 50%

Бүлэг I-6. Ерөнхий шалгалт – Монгол хэл 50%, Математик 50%

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
011201 Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол Утга зохиол, нийгмийн ажилтны дээд сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Хэл иргэншил дээд сургууль
011301 Багш, бага ангийн боловсрол “Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургууль
Дорнод их сургууль
Маргад дээд сургууль
Монгол улсын боловсролын их сургууль
МУБИС, Архангайн Багшийн сургууль
Нийгмийн ухааны дээд сургууль
Ховд их сургууль
Ховд их сургуулийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургууль
Утга зохиол, нийгмийн ажилтны дээд сургууль
Хэл иргэншил дээд сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Сити дээд сургууль
031101 Эдийн засаг   Монголын үндэсний их сургууль
Эдийн Засгийн Үндэсний Дээд Сургууль
Газарчин дээд сургууль
Олон улс судлалын дээд сургууль
041301 Бизнесийн удирдлага  Олон улс судлалын дээд сургууль
Дорнод их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль
Глобал удирдагч дээд сургууль
041101 Нягтлан бодох бүртгэл Сити дээд сургууль
Эдийн Засгийн Үндэсний Дээд Сургууль
041201 Санхүү,банк  Эдийн Засгийн Үндэсний Дээд Сургууль
041302 Менежмент Шинэ иргэншил дээд сургууль