МЭДЭЭЛЭЛ
“БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ - 2017” Үзэсгэлэн яармаг: 2017.04.21 - 24-ний өдрүүдэд.
 
  

ЗОРИЛГО:

БСШУСЯ, НБГазар, ХИДСХолбоо, МИДСКонсорциум, МСҮТөв болон “Мишээл Экспо” ХХК хамтран дээд боловсролын тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлэх хөгжүүлэх, боловсролын бодлогын асуудлыг сурталчилах, боловсролын салбарын хөгжлийн түвшин, өнөөгийн үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулах, нийгэмд эрэлт хэрэгцээтэй байгаа боловсролын чиг хандлагыг тодорхойлж, оюутан, сурагчдыг мэргэжлээ зөв сонгох, чанартай боловсрол эзэмшихэд нь туслалцаа үзүүлэх, их-дээд сургууль, коллежид элсэгчдэд шалгалтаа өгөх, бүртгүүлэхэд нь шаардлагатай заавруудын талаар танилцуулах, сурталчилах, олон нийтэд дэлгэрэнгүй мэдээ, мэдээлэл хүргэх зорилгоор “Боловсрол Шинэчлэл 2017” үзэсгэлэнг зохион байгуулж байна.

 
ХЭЗЭЭ: 

Үзэсгэлэн яармаг 2017.04.21-нээс 24-ний өдрүүдэд 10:00-19:00 цагийн хооронд (4 өдөр) зохион байгуулагдана. 
 

“БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ - 2017”  Үзэсгэлэн яармаг: 2017.04.21 - 24-ний өдрүүдэд.  PDF Файлаар