МЭДЭЭЛЭЛ
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН АСУУДЛААР ОНЛАЙН СУДАЛГААНД ОРОЛЦОНО УУ
 
 
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН АСУУДЛААР БОЛОХ ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАНЫ БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ЯВАГДАЖ БАЙГАА
СУДАЛГААНД ДООРХ ЛИНКЭЭР НЭВТЭРЧ ОРОЛЦОНО УУ. ЭНД ДАРНА УУ