МЭДЭЭЛЭЛ
"Дээд боловсрол-Багшийн хөгжил” хэлэлцүүлэг
Зорилго:Дээд боловсролын чанарын шинэчлэлийн хүрээнд багшийн хөгжлийн бодлого, хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлж буй туршлага, хамтын ажиллагааны талаар санал солилцоход хэлэлцүүлгийн зорилго оршино.
 
Оролцогчид: Их, дээд сургууль, коллежийн захирал, сургалт эрхэлсэн дэд захирал, сургалтын алба, багшийн хөгжлийн чиглэлээр ажиллаж буй албан тушаалтнууд. Нэг сургуулиас 3 хүн.
 
Зохион байгуулагч: БСШУСЯ, МИДСК, ХААИС, МУБИС, АШУҮИС, ХСИС
Хугацаа: 2018 оны 4 дүгээр сарын 27-ны Баасан гараг 08:40-12:00 цаг
Хаана: Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн төв байрны 200 тоот өрөө
Хэлэлцүүлгийн хөтөлбөр