МЭДЭЭЛЭЛ
"ДЭЭД БОЛОВСРОЛ-БАГШИЙН ХӨГЖИЛ" сэдэвт хэлэлцүүлэг
 
 
 
"ДЭЭД БОЛОВСРОЛ-БАГШИЙН ХӨГЖИЛ" сэдэвт хэлэлцүүлэгийг БСШУСЯ, МИДСК, МУБИС, ХААИС, АШУҮИС, ХСИС хамтран зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт Дорнод, Архангай, Завхан, Ховд аймгийн багш судлаачид онлайнаар шууд холбогдон, их, дээд сургууль, коллежийн захирал, сургалт эрхэлсэн дэд захирал, сургалтын алба, багш нар нийт 200 гаруй хүн оролцов.