МЭДЭЭЛЭЛ
МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУД
/2018 оны 03 дүгээр сарын 01–ний байдлаар/

Магадлан итгэмжлэл нь хүчинтэй 74 сургууль байна.

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлд магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт тавьж, магадлан итгэмжлүүлэх үйл ажиллагааг эхлүүлсэн дэд гишүүн сургуулиуд

- Монгол-Германы хамтарсан Ашигт малтмал, технологийн их сургууль

- Монгол дахь Америкийн их сургууль

- Шинэ монгол технологийн дээд сургууль

- Урлах эрдмийн дээд сургууль

- Жонон дээд сургууль

- Рояаль олон улсын дээд сургууль

- Маргад дээд сургууль

- Нийгэм, сэтгэл судлалын дээд сургууль

- Баянхонгор аймаг дахь Худалдааны үндэсний дээд сургууль

- Сэлэнгэ аймаг дахь Зүүнхараа политехник коллеж

- Увс аймаг дахь Улаангом политехник коллеж

- Орхон аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв

- Олон Улсын Эдийн Засаг Бизнесийн дээд сургууль

- Энэрэл дээд сургууль