МЭДЭЭЛЭЛ
САГСАН БОЛОН ГАР БӨМБӨГИЙН ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ

МОНГОЛЫН  ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН КОНСОРЦИУМЫН ГИШҮҮН СУРГУУЛИУДЫН БАГШ НАРЫН ДУНД ЗОХИОН ЯВУУЛАХ САГСАН БОЛОН ГАР БӨМБӨГИЙН ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ