МЭДЭЭЛЭЛ
Эрдэм шинжилнээний хурал болно.

Эрдэм шинжилнээний хурал болно.