Холбоо барих

Монголын Их Дээд Сургуулиудын Консорциум

Монголын Их Дээд Сургуулиудын Консорциум 

МИДСК-ын 2017-2018 оны элсэлтийн төв комиссын нарийн бичгийн дарга  Д. Батдорж

Утас:            790997

И-mэйл:        altantovch@cmuc.edu.mn

Yahoo ID:      erkatovchko@yahoo.com

Facebook:      CMUC-МИДС Консорциум

Веб:               www.cmuc.edu.mn

Хаяг:  Захиргааны байр-5 тоот