Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ

Өнөөдөр Монгол улсад 95 их, дээд сургууль, коллеж үйл ажиллагаа явуулж, энд нийт 157.000 оюутан суралцаж байгаагаас үндэсний болон олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн 53 их, дээд сургууль Монголын их дээд сургуулиудын консорциум (МИДСК) -ийн гишүүн бөгөөд эдгээр 53 сургуульд нийт оюутны 95 хувь буюу 150.000 оюутан суралцаж байна. 

МИДСК нь дээд боловсролын эрх зүйн орчин, сургалт, судалгаа, инновацын дэлхийн жишигт нийцсэн ухаалаг тогтолцоог бүрдүүлэх, гишүүн сургуулиудын хамтын ажиллагаанд түшиглэн улсынхаа хөгжлийн гүүр нь болно.
 
Эрхэм хүндэт оюутнууд аа, шинээр элсэж буй дүү нар аа,
 
Биднийг түшин мэргэжлээ сонгосон Та бүхний сонголтонд үнэхээр талархаж байна.
Бид, манай гишүүн сургуулиудын эрдмийн хамт олон Таны ирээдүйн зорилгыг биелүүлэхэд бүхий л талаар дэмжин  тусалж, чин сэтгэлээсээ ажиллана.
 
Энэхүү амлалт миний хувьд эрдэмтэн багш, профессоруудынхаа өмнөөс амлаж буй хамгийн хариуцлагатай бөгөөд нэр хүндтэй амлалт байх болно.
 
МИДСК-ын Ерөнхийлөгч, ХААИС-ийн ректор,
профессор Төмөрбаатарын Хэрүүга

 

Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%