Олон улс судлалын дээд сургууль

Аялал жуулчлалын менежмент

Ур чадвар:  сайн хэлмэрч, сайн хөтөч, музей ба үзвэр үйлчилгээний талаар чадварлаг тайлбарлагч,

  • Эх орныхоо соёл, түүх болон ард түмнийхээ зан заншил, өв уламжлалыг нэвтэрхий мэдэж сурталчлан таниулагч,
  • Аялал жуулчлалын ажил үйлчилгээг удирдан зохион байгуулагч байна

Ажлын байр: Аялал жуулчлалын менежментээр мэргэшсэн мэргэжилтнийг аялал жуулчлалын салбарт хөтөч, тайлбарлагч, зохион байгуулагч менежерээр ажиллуулахаар бэлтгэнэ.  Мөн олон улсын болон дотоодын аялагчдын үйлчилгээнд зориулсан зочид буудал, зоогийн газрын менежментийг эрхлэх бүрэн чадвартай мэргэжилтэн болно.