Улаанбаатарын Их сургууль

Магистрант, докторантурын элсэлт

Магистрант, докторантурын элсэлт

"Улаанбаатарын Их сургуулийн магистр, докторын сургалт эрхлэхэд баримтлах журам" 2016 оны 02 дугаар сарын 22-ний өдрийн Захиргааны зөвлөлийн хурлаар батлагдсан билээ. Журмыг эндээс үзнэ үү.

Магистр, докторын сургалт

Мэргэжлийн чиглэл

Элсэлт авах сургалтын түвшин

1

Монгол судлал

Магистр

Доктор

2

Утга зохиол судлал

Магистр

Доктор

3

Түүх

Магистр

Доктор

4

Төрийн захиргааны менежмент

Магистр

 

5

Хэрэглээний физик

Магистр

 

6

Хими

Магистр

Доктор

7

Биологи

Магистр

Доктор

8

Хэрэглээний математик

Магистр

 

9

Компьютерийн ухаан

Магистр

 

10

Бизнесийн удирдлага

Магистр