Улаанбаатарын Их сургууль

Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт, тэтгэлэг

Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт, тэтгэлэг

1. Зургаан улирал дарааллан “А” үнэлгээтэй сурсан оюутанд ректорын нэрэмжит тэтгэлэг
2. Төрийн сангийн бүх төрлийн тэтгэлэг

3. БНСУ-ын Ази, Номхон далайн орнуудын  оюутан залуучуудын нэрэмжит тэтгэлэг

4. Тайвань-Монголын нийгэмлэгийн тэтгэлэг

5. Японы “Сүмитомо” корпорацийн тэтгэлэг

6. УБИС-н хүндэт доктор, БНСУ-ын Жан Сам Хён профессорын нэрэмжит тэтгэлэг

7. Манай сургуулийн төгсөгчид АНУ-ын  Калифорни мужийн “Lincoln”-н Их сургуульд TOEFL-н шалгалтгүйгээр элсэн суралцах

8. Гадаад хэлний судлаач, орчуулагч мэргэжлээр сайн суралцаж буй оюутнуудыг тухайн орны их дээд сургуулиудад 6 сараас 1.5 жилийн хугацаатай оюутан солилцоонд хамруулах

9. Ерөнхий шалгалтын онооноос хамааран сургалтын төлбөрт үзүүлэх хөнгөлөлт:
                ЕШ оноо                              Хөнгөлөлт

                   800                                             -100%
                780-799                                         -50%
                750-779                                         -30%