Олон улс судлалын дээд сургууль

Олон улс судлал

Ур чадвар:Бизнес, хамтарсан үйлдвэр, үйлчилгээ, аялал жуулчлал зэрэг янз бүрийн салбарт англи /хятад,япон/ хэлний орчуулагч

  • Мэргэжлээрээ аль ч байгууллагад эрдэм шинжилгээний ажилтан

  • Улс, олон нийт, хувийн секторын гадаад харилцааны албанд нарийн бичгийн дарга

  • Сонгосон хэл /англи, хятад, япон аль нэг/ дээрээ бүх төрлийн ном, орос хэл дээр мэргэжлийн ном сэтгүүл уншиж, ашиглах

  • Сонгосон гадаад хэлээрээ /англи, хятад, японы аль нэг/ ярих, бичих, орчуулах ба гадаад харилцаа, гадаад худалдааны гэрээ хэлцлийн бичиг баримтыг энэ хэлээрээ боловсруулах

  • Компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшиж, мэргэжилдээ ашиглах

Ажлын байр: Гадаад орон судлалаар мэргэшсэн мэргэжилтэн нь  улс, олон нийт, хувийн секторын гадаад харилцааны албанд болон аялал жуулчлал, үзэсгэлэн музей, гадаад худалдааны үйл ажиллагааны салбарт нарийн бичгийн дарга, эксперт, зөвлөгч, судлаач зэрэг албан  тушаалд ажиллах бүрэн боломжтой.