Олон улс судлалын дээд сургууль

Оюутан элсүүлэх хөтөлбөр мэргэжлийн чиглэл /босго оноо/
МЭРГЭЖИЛ
ХӨТӨЛБӨРҮҮД
ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ
/Аль нэгээр гь 400-с дээш оноо авсан байх/
1
ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА
Олон улсын болон  гадаад харилцааны ажилтан
-          Нийгмийн тухай мэдлэг
-          Гадаад хэл
-          Монголын түүх
-          Монгол хэл
Олон  улсын эдийн засгийн  харилцаа
Олон улсын харилцаа- Гадаад хэлний орчуулагч    /орос, хятад, япон …/
  2 
ЭДИЙН ЗАСАГ
Эдийн  засагч
-          Нийгмийн тухай мэдлэг
-          Монголын түүх
-          Гадаад хэл
-          Математик
-          Монгол хэл
Хөдөлмөрийн эдийн засагч
Аж үйлдвэрийн  эдийн засагч
Хөдөө аж ахуйн эдийн засагч
Ня-бо эдийн засагч
Санхүү -эдийн засагч
 
3
БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА
Бизнесийн  менежмент
-          Нийгмийн тухай мэдлэг
-          Монголын түүх
-          Гадаад хэл
-          Математик
-          Монгол хэл
Менежмент  олон улсын  худалдаа, бизнесийн
Менежмент маркетингийн
Менежмент мэдээллийн системийн
Менежмент хүний нөөцийн
4
ЭРХ ЗҮЙ
 Эрх  зүйч
-          Нийгмийн тухай мэдлэг
-          Монголын түүх
-          Гадаад хэл
-          Математик
-          Монгол хэл
Төрийн захиргааны эрх зүй
Иргэний эрх зүй
Бизнесийн эрх зүй
Татварын эрх зүй
Олон улсын эрх зүйч
5
СЭТГҮҮЛ  ЗҮЙ
Сэтгүүл зүй
-          Нийгмийн тухай мэдлэг
-          Гадаад хэл
-          Монголын түүх
-          Монгол хэл
Олон улсын сэтгүүлч
Телевизийн сэтгүүлч
Радиогийн сэтгүүлч
Цахим сэтгүүл  зүй
6
ХУДАЛДАА
Худалдааны ажилтан
-          Нийгмийн тухай мэдлэг
-          Монголын түүх
-          Гадаад хэл
-          Математик
-          Монгол хэл
Гадаад худалдаа гаалийн менежмент
Олон улсын худалдаа, бизнесийн удирдлага
7
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ
Байгалийн аялал жуулчлал
-          Нийгмийн тухай мэдлэг
-          Монголын түүх
-          Гадаад хэл
-          Математик
-          Монгол хэл
Аялал жуулал-гадаад хэл
Олон улсын аялал жуулчлалын менежер
Аялал жуулчлал, зочид буудлын менежмент
8
УЛС ТӨР СУДЛАЛ
Улс төр судлаач
-          Нийгмийн тухай мэдлэг
-          Гадаад хэл
-          Монголын түүх
-          Монгол хэл
Улс төрийн тоймч эксперт
9
ОЛОН УЛС СУДЛАЛ
Гадаад хэл /орос, хятад, япон …./ орон судлал
Олон улс- Бүс нутаг судлал