Этүгэн их сургууль

ЭЛСЭЛТ АВАХ МЭРГЭЖИЛ

Элсүүлэх мэргэжил

Боловс-ролын зэрэг

Суралцах жил, хэлбэр

Ерөнхий шалгалт

I

II

Эрүүл мэндийн сургууль

Эм найруулагч

диплом

2 (өдөр)

Хими

Биологи

Лабораторийн техникч

2 (өдөр)

Ерөнхий мэргэжлийн анагаах ухаан-Хүний их эмч

бакалавр

6 (өдөр)

Уламжлалт анагаах ухааны их эмч

Эм зүйч

5 (өдөр)

Био-анагаах

Нүүр ам судлалын их эмч

Анагаах

магистр

2 жил

Мэргэжил,
Ярилцлага

Эм зүй

Био-анагаах

Эмнэлзүйн анагаах ухаан

доктор

4 жил

Сувилахуйн сургууль

Хөдөлгөөн засалч

диплом

3 (өдөр)

Хими

Биологи

Сувилахуй

бакалавр

4 (өдөр)

Олон улсын сувилахуй

Хөдөлгөөн засалч

Сувилахуй (дипломын боловсролоос)

2 (орой)

Мэргэжил

Сувилахуй

магистр

2 жил

Мэргэжил,
Ярилцлага

Төрийн захиргаа, бизнесийн удирдлагын сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл «

бакалавр

4 (өдөр)

Математик

Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг

ì

Татварын эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл

Аялал жуулчлал, сувиллын менежмент

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний менежмент

Хүний нөөцийн менежмент

Төрийн захиргааны менежмент

Нягтлан бодох бүртгэл

2.5-3.5
(орой, эчнээ)

Мэргэжил

Төрийн захиргааны менежмент

Бизнесийн удирдлага

магистр

2 жил

Мэргэжил,
Ярилцлага

Нягтлан бодох бүртгэл

1.5-2.5

(өдөр, эчнээ)

Төрийн захиргааны менежмент À

Инженерчлэлийн сургууль

Компьютерийн программ хангамжийн инженер

бакалавр

4 (өдөр)

Математик

Физик,

Гадаад хэл

ì

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер

Цахилгаан хангамжийн инженер

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв

Туслах сувилагч

мэргэжлийн зэрэг

1 (өдөр)

 

Тогооч

Барилгын засал чимэглэлчин

Барилгын сантехникч

Барилгын өрөг угсрагч

Орон нутгийн элсэлтийн дүнг харгалзан шаардлагатай тохиолдолд Улаанбаатар хотод ерөнхий шалгалтын ì тэмдэглэгээтэй 2 хичээлийн аль нэгээр дүйцүүлэн элсэлт хийж болно.

«Дархан-Уул аймгийн салбар сургуульд суралцах боломжтой.

 ÀОрхон болон Дархан-Уул аймгийн салбар сургуульд суралцах боломжтой.