Улаанбаатар эрдэм их сургууль

Оюутан элсүүлэх хөтөлбөр, мэргэжлийн чиглэл

                                  Оюутан элсүүлэх хөтөлбөр, мэргэжлийн чиглэл

 

Мэргэжлийн чиглэл /Хөтөлбөр/-ийн нэр

Мэргэших чиглэл

Ерөнхий шалгалтын чиглэл

 

1

Гадаад хэлний орчуулга

Англи хэлний орчуулга

Монгол хэл эсвэл гадаад хэл

 

Хятад хэлний орчуулга

 

Япон хэлний орчуулга

 

2

Сэтгүүл зүй

Сэтгүүл зүй /олон улсын /

 

3

Сэтгэл судлал

Сэтгэл судлал

 

4

Нийгмийн ажил

Нийгмийн ажил

 

Багш, бага ангийн боловсрол

Нийгмийн тухай мэдлэг эсвэл монгол хэл

 

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

 

5

Боловсрол

Багш, гадаад хэлний боловсрол

 

6

Эдийн засаг

Эдийн засаг-Санхүү

Математик эсвэл нийгмийн тухай мэдлэг

 
 

Эдийн засаг-Хөдөлмөрийн

 

Нягтлан бодох бүртгэл

 

Нягтлан бодох бүртгэл, татвар

 

Нягтлан бодох бүртгэл мэдээллийн систем

 

Санхүү,  банкны менежмент

 

Менежмент

 

Хүний нөөцийн менежмент

 

7

Бизнес ба удирдахуй

Гадаад худалдаа, гаалийн менежмент

 

Бизнес удирдлага ( ерөнхий )

 

Бизнес удирдлага-Санхүүгийн

 

Аялал жуулчлал, зочид буудал менежмент

 

8

Мэдээлэл харилцаа холбооны технологи

Холбооны инженер (Утасгүй холбоо)

Математик эсвэл физик

 

Программ хангамж

 

Мэдээллийн технологи

 

Компьютерийн сүлжээ

 

9

Инженерчилэл, үйлдвэрлэл

Цахилгааны инженер

 

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

 

 

Иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилга инженер

 

 

Зам гүүрийн барилга инженер

 

10

Архитектур ба барилга хот байгуулалт

Хот ба бүс нутгийн, эдийн засаг төлөвлөлт

 

Архитектур

Математик , ур чадвар