Зохиомж дээд сургууль

Төлбөрийн хөнгөлөлт
Төлбөрийн хөнгөлөлтүүд:
  • Нэг хичээлийн жилд нэг гэр бүлээс тус сургуульд 2 оюутан сурвал эхний хүүхдийн сургалтын төлбөрийг 15 хувь, 3 оюутан сурвал эхний хүүхдийн сургалтын төлбөрөөс 30 хувь, 2 дахь хүүхдийн сургалтын төлбөрөөс 15 хувь тус тус хөнгөлнө.
  • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд 800 оноо авсан элсэгчдийг 1-р курсын сургалтын төлбөрөөс бүрэн чөлөөлнө.
  • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд 750-аас дээш оноо авсан элсэгчдийг 1-р курсын сургалтын төлбөрөөс 50 хувь хөнгөлнө.
  • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд 700-аас дээш оноо авсан элсэгчдийг 1-р курсын сургалтын төлбөрөөс 20 хувь хөнгөлнө.
  • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд 650-аас дээш оноо авсан элсэгчдийг 1-р курсын сургалтын төлбөрөөс 10 хувь хөнгөлнө.
  • Төгсөгчдөөс тус сургуулийн магистрантурт үргэлжлүүлэн суралцаад 11 сарын 1-ний дотор төлбөрөө бүрэн төлбөл сургалтын төлбөрийг 10 хувь хөнгөлнө.