Улаанбаатар эрдэм их сургууль

Архитектур-073102

Архитектур-073102

• Иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилга, хот суурин газрын төлөвлөлтийн үндсэн зарчим, хэтийн төлвийг тодорхойлох онолын мэдлэг эзэмшсэн, барилгын орон зайн болон архитектур төлөвлөлтийг боловсруулах, интерьерийн болон ландшафтын төсөл хийх чиглэлээр зураг төслийн байгууллагууд болон барилгын компани, мэргэжлийн сургуулиуд болон Мэргэжлийн хяналтын системд ажиллах чадвар, дадлагатай мэргэжилтнүүд бэлтгэнэ.

 Ажлын байр

• Мэргэжлийн зураг төслийн байгууллагуудад хот байгуулалтын болон иргэний барилгын архитектур, интерьерийн болон ландшафтын дизайнер, зураг төсвийн ажилтан, зохион бүтээгч инженер.

• Төрийн захиргааны болон нутгийн удирдлагын байгуулагуудад хот төлөвлөгч, газар зохион байгуулагч, хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэн.

• Барилгын компаниудад зураг төсөвчин, хяналтын инженер

• Их дээд сургуулиуд, мэргэжлийн сургалтын төвүүд болон багш, судлаач, ажилтан

• Хувийн компани байгуулж, бизнесээ удирдан ажиллах