Улаанбаатар эрдэм их сургууль

Компьпютерийн сүлжээ-061201

Компьпютерийн сүлжээ-061201

• Хэрэглээний багц сүлжээний Компьютерийн сүлжээ болон Жава програмчлал I Визуаль програмчлал I Интернет програмчлал I Сүлжээний нууцлал хамгаалал Техник хангамжийн Виртуаль сүлжээ үндэс гэх мэт програмын хэлүүдийг судалж, програм хангамжийн инженерчлэлийн суурь мэдлэг эзэмшиж, сүлжээний технологийн орчин үеийн төхөөрөмж хэрэглэн сүлжээг зохион байгуулах, хамгаалах ур чадвар эзэмшинэ. Компьютерын сүлжээний мэргэжил нь мэдээллийн технологийн бусад мэргэжлүүд рүү хөрвөх чадвартай. Дэлхийн улс орнуудын жишгээр хамгийн өндөр цалин авдаг мэргэжлүүдийн тоонд зүй ёсоор ордог.

Ажлын байр

• Байгууллагын техник болон програм хангамж хариуцсан ажилтан

• Байгууллагын мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн

• Системийн administrator

• Сүлжээний инженер

• Байгууллагын мэдээллийн системийн аудитор

• Мэдээллийн системийн аюулгүй байдал, хамгаалалтын мэргэжилтэн

• Судалгааны төсөл, зөвлөх үйлчилгээний мэдээллийн бааз хариуцсан ажилтан, судлаач