Ховд их сургууль

Холбоо барих

Сургуулийн хаяг

Элсэлтийн комисс:                                                       70433861, 70432500

Байгалийн шинжлэл, технологийн сургууль                70435204

Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль                       70435118

Гадаад хэл, соёлын сургууль                                      70432651

Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургууль                     70423358

Мэдээлэл авах вэб хуудас:                                          www.khu.edu.mn