Ховд их сургууль

Элсэлтийн хөтөлбөр

Бакалаврын хөтөлбөр

Ерөнхий шалгалт өгөх хичээл

 

1

Багш, математикийн боловсрол ( Мэдээлэлзүй-математик)

Математик

 
 

2

Програм хангамж

 

3

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Физик, Хими, Газарзүй, Биологи)

Физик, Хими, Газарзүй, Биологи

 

4

Хэрэглээний физик

Физик

 

5

Химийн технологи

Хими эсвэл Физик

 

6

Аялал жуулчлалын менежмент

Газарзүй эсвэл математик

 

7

Газар зохион  байгуулалт (газрын үнэлгээ, кадастр, төлөвлөлт)

Газарзүй эсвэл математик

 

8

Геологи

Математик эсвэл газарзүй

 

9

Байгаль орчныг хамгаалах технологи

Биологи эсвэл Математик

 

10

Ойн аж ахуйн инженер

Биологи эсвэл Математик

 

11

Багш, нийгмийн ухааны боловсрол (түүх-нийгмийн ухаан)

Нийгмийн тухай мэдлэг эсвэл Монголын түүх

 

12

Нийтийн удирдлага

Нийгмийн тухай мэдлэг эсвэл Монголын түүх

 

13

Эрхзүй (өдөр)

Нийгмийн тухай мэдлэг эсвэл Монголын түүх

 

14

Багш, Монгол хэл уран зохиолын боловсрол

Монгол хэл

 

15

Багш, биеийн тамирын боловсрол

Ур чадвар+монгол хэл эсвэл нийгмийн тухай мэдлэг

 

16

Нягтлан бодох бүртгэл (өдөр, эчнээ-2,5)

Математик

 

17

Бизнесийн удирдлага

Математик эсвэл Нийгмийн тухай мэдлэг

 

18

Үндэсний язгуур урлаг (хөөмэй, тууль)

Ур чадвар+Монгол хэл

 

19

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

Монгол хэл

 

20

Багш, урлагийн боловсрол (дүрслэх урлаг-дизайн)

Ур чадвар+монгол хэл эсвэл математик

 

21

Багш, Гадаад хэлний боловсрол (Орос англи хэл, англи хэл, герман-англи хэл)

Орос хэл эсвэл англи хэл

 

22

Багш, бага ангийн боловсрол

Монгол хэл 50%, Мат 50%

 

23

Нийгмийн ажил

Нийгмийн тухай мэдлэг эсвэл монгол хэл

 

24

Гадаад хэлний орчуулга (хятад, япон, солонгос хэл)

Гадаад хэл эсвэл монгол хэл

 

25

Архитектур

Ур чадвар+математик эсвэл гадаад хэл

 

Магистрын хөтөлбөр (1,5-2 жил)

Сургалтын хэлбэр

 

1

Физик

өдөр

 

2

Хими

өдөр/эчнээ

 

3

Газарзүй

өдөр/эчнээ

 

4

МОНГОЛЫН ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН КОНСОРЦИУМ:

7024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан
Факс:
И-мэйл: erkatovchko@yahoo.com, altantovch@cmuc.edu.mn