Соёл урлагийн их сургууль

ГАДААДЫН ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИУДТАЙ БАЙГУУЛСАН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА