Монголын үндэсний их сургууль

Аялал жуулчлал газрын харилцааны сургууль

Аялал жуулчлал газрын харилцааны сургууль

Хөтөлбөрийн нэр

Хөтөлбөр дэх мэргэшүүлэх чиглэл

ЭЕШ өгсөн байх хичээл

Босго оноо

Аялал жуулчлал

Япон зах зээлийн аялал жуулчлалын менежмент

Газар зүй, Нийгмийн тухай мэдлэг, Математик  /Гадаад хэл/

400

Хятад зах зээлийн аялал жуулчлалын менежмент

Солонгос зах зээлийн аялал жуулчлалын менежмент

Англи, Америк зах зээлийн аялал жуулчлалын менежмент

Орос зах зээлийн аялал жуулчлалын менежмент

Аялал жуулчлалын маркетингийн удирдлага

Дотоодын аялал жуулчлалын удирдлага

Түүх, Соёлын Аялал жуулчлалын удирдлага

Эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын удирдлага

Эко аялал жуулчлалын удирдлага

Аялал жуулчлал-Спортын арга зүйч

Зочлох үйлчилгээ

Үйлчилгээний салбарын менежмент

Үйлчилгээний салбарын сэтгэл зүйч

Хангамж үйлчилгээний удирдлага

Олон улсын сүлжээ зоогийн газрын удирдлага

Дээд зэрэглэлийн зочид буудлын удирдлага

Кемп менежер

Зочлох үйлчилгээний аюулгүй ажиллагааны удирдлага

Газар зохион байгуулалт

Газар зохион байгуулалтын удирдлага

Газар төлөвлөлт

Газрын кадастр

Газрын үнэлгээ

Байгаль орчныг хамгаалах технологи

Байгаль орчныг хамгаалах технологи

Байгаль ашиглалт, хяналт, үнэлгээ

Байгаль орчны нөхөн сэргээх технологи

Ургамлын нөөц, био үйлдвэрлэлийн технологи

Хүнсний инженерчлэл

Хүнсний инженерчлэл /мах, сүү, исгэлтийн технологи, талх нарийн боов/

 Нийгмийн тухай мэдлэг, Хими, Биологи, Математик  /Гадаад хэл/

Хүнсний технологи - эрүүл ахуйч

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи