Соёл урлагийн их сургууль

ЭЛСЭГЧДИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЭЛСЭГЧДИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.           Бүртгүүлэгч нь оршин суух бүртгэл харгалзахгүйгээр Улаанбаатар хотод бүртгүүлж, шалгалт өгч болно.

2.           Бүртгүүлэгч нь бүрэн дунд боловсролтой, ЭЕШ-ыг 2014, 2015, 2016 онд өгч, элсэхийг хүссэн хөтөлбөрийн босго оноог хангасан байна. Оюутан элсүүлэх хөтөлбөр, өгсөн байвал зохих ЭЕШ, бүртгэлийн босго оноо ур чадварын шалгалтын агуулгыг хавсралтанд заав.

3.           Урлагийн авъяас шаардагдах хөтөлбөрөөр бүртгүүлэгч ур чадварын шалгалт өгнө.

 

4.           Хоёр дахь дээд боловсролыг өдрийн хөтөлбөрөөр эзэмшихээр бүртгүүлэгч нь Элсэлтийн комисст өөрийн биеэр ирж бүртгэлээ баталгаажуулна. Ирэхдээ боловсролын зэргийн дипломыг эх хувиар нь авч ирнэ. Эдгээр иргэдээс ЭЕШ өгсөн байхыг шаардахгүй,зөвхөн ур чадварын шалгалт авна.