Монголын үндэсний их сургууль

Архитектур дизайны сургууль

Архитектур дизайны сургууль

Хөтөлбөрийн нэр

Хөтөлбөр дэх мэргэшүүлэх чиглэл

ЭЕШ өгсөн байх  хичээл /Аль нэг хичээлээр/

Босго оноо

Архитектур

Ландшафтын архитектур

  • Математик           
  • /Ур чадвар/

400

Хот төлөвлөлт архитектур

Иргэний барилга архитектур

Олон нийтийн барилга архитектур

Үйлдвэрлэлийн барилга архитектур

График дизайн

Хэвлэлийн график дизайн

Студийн график дизайн

Бранд дизайн

Интерьер дизайн

Иргэний барилга интерьер

Үйлдвэрлэлийн барилга интерьер

Сав баглаа боодлын дизайн

Үйлдвэрлэлийн дизайн

Анимэйшн дизайн

Мультмедиа дизайн

Комикс дизайн

Зам талбайн дизайн

Ландшафтын дизайн

Ногоон байгууламжын дизайн

Хувцасны дизайн

Үндэсний хувцас дизайн

Хувцас загвар зохион бүтээлт

Ноос ноолууран эдэлхүүний дизайн

Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт

Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт